BẢNG GIÁ

Loại xe Phạm vi dưới 30 km( VND) Phạm vi trên 30 km( VND)
Xe 4 chỗ 14k/km 12k/km
Xe 7 chỗ 17k/km 15k/km
Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều Báo giá trực tiếp